GPX Energiebank

De online energiebank – transparant, betrouwbaar en groen

Wie bepaalt welke stroom groen is?

Wie bepaalt welke stroom groen is? Er is 2016 in Parijs een internationaal verdrag gesloten welke bepaalt dat energie duurzaam is wanneer het minder CO2 oplevert en het milieu niet wordt belast. Overheden, bedrijven en NGO’s zijn het eens over energiebronnen die in principe oneindig beschikbaar zijn en geen CO2 uitstoten.

Dat zijn zon, wind, water en aardwarmte. Over andere bronnen, zoals biomassa en kernenergie, zijn de meningen verdeeld.

GPX neemt geen positie in wat goed is of slecht, maar wil graag de keus sluitend aan consumenten aanbieden.

Het gratis bankafschrift (digitaal) van je GPX energiebankrekening staat altijd beschikbaar als wettig bewijs van het verbruik van de gekozen energie.

Delen
Delen