GPX Energiebank

De online energiebank – transparant, betrouwbaar en groen

Duurzame energie definitie

Wat is wel duurzame energie en wat niet?
Hier tref je een poging tot een duurzame energie definitie:

Een duurzame energie definitie geven lijkt eenvoudig maar er zijn meerdere definities en betekenissen te geven die in hun uitwerking verschillende effecten hebben.

Duurzame energie definitie

Duurzame energie is energie die opgewekt is uit een duurzaam hernieuwbare groene energiebron. Maar er zijn meerdere definities en betekenissen mogelijk.

Duurzame energie kan gecertificeerd worden door een nationale certificeringsautoriteit. In Nederland is dit CertiQ. Iedere 1000 kWh van een duurzame energiebron krijgt van CertiQ een (digitaal) Garantie van Oorsprong certificaat dat 1 jaar geldig is. Nadat een kopen zo’n certificaat of GVO aanschaft boekt CertiQ het certificaat af. GPX Energiebank biedt de koper de mogelijkheid om een gelijke hoeveelheid certificaten aan te schaffen als zijn energieverbruik bedraagt en dit dynamisch te volgen en bij te stellen.

Bijgestelde duurzame energiedefinitie

Een bijgestelde duurzame energie definitie zou dus kunnen zijn: “iedere kWh die als zijnde duurzaam is gecertificeerd door een nationale autoriteit is een kWh duurzame energie.”

GPX zou liever zien dat die definitie wordt: “Iedere kWh die een eindgebruiker consumeert en die door die eindgebruiker wordt gedekt door een geproduceerde kWh bij een specifieke duurzame energiebron van zijn keuze is duurzame energie.”

GPX streeft dus naar een peer to peer relatie tussen consumptie en productie op kWh niveau. Certificering van de bron speelt hierbij een rol maar het wordt pas echt interessant door het leggen van een een op een relatie tussen productie en verbruik zoals vastgelegd in het patent van GPX. Een stapje verder dus.

Duurzame energie betekenis:

Duurzame energieopwekking vindt dus plaats uit hernieuwbare bronnen zoals: wind-, water- of zonne-energie.
En juist niet uit niet hernieuwbare, vervuilende bronnen zoals olie, gas, kolen of bruinkool bijvoorbeeld.
Dit betekent dat het milieu gespaard wordt en vervuiling wordt tegengegaan.
Dit is beter voor de gezondheid van mens en dier en het ecosysteem als geheel.

Voorbeelden van duurzaam hernieuwbare groene energiebronnen zijn:

  • windenergie
  • waterkracht
  • zonne-energie
  • getijde-energie
  • vormen van biomassa
  • en (volgens bepaalde mensen) kernenergie
Delen
Delen