GPX Energiebank

De online energiebank – transparant, betrouwbaar en groen

Wat zijn Garanties van Oorsprong? (GvO)

Wat zijn Garanties van Oorsprong? De staat (via de daarvoor bedoelde instantie CertiQ) geeft voor elke groen opgewekte 1000kWh elektriciteit een certificaat af. Dit heet een Garantie van Oorsprong (GvO).

Het certificaat bevat waar, hoeveel en hoe er stroom is opgewekt. Wanneer de stroom is verbruikt, wordt de GvO afgeboekt van de rekening en als bruikbaar certificaat ongeldig gemaakt.

Het gratis GPX bankafschrift (digitaal) staat altijd beschikbaar als wettig bewijs van het verbruik van de gekozen energie.

Delen
Delen