GPX Energiebank

De online energiebank – transparant, betrouwbaar en groen

Wat is CertiQ?

CertiQ – Nederlandse Certificeringsautoriteit

Wat is CertiQ? CertiQ is een staatsbedrijf. CertiQ is de Nederlandse certificeringsautoriteit die verantwoordelijk is voor de uitgifte van Garantie van Oorsprong certificaten.

Voor elke groen opgewekte KwH geeft CertiQ een certificaat af, de Garantie van Oorsprong (GvO). Daarin staat waar, hoeveel en hoe er stroom is opgewekt. Wanneer de stroom is verbruikt, wordt de GvO afgeboekt en dus ongeldig gemaakt door het certificaat af te boeken.

Garanties van Oorsprong die CertiQ elektronisch verstrekt, zijn het enige wettige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt.

Aan de elektriciteit die uit een stopcontact komt, is niet af te lezen of de bron ervan duurzaam is of niet. CertiQ maakt onderscheid tussen grijze en groene stroom, door energie die op een duurzame manier is opgewekt te certificeren.

Particuliere of zakelijke producenten van duurzame energie die in aanmerking komen voor subsidie of willen handelen in Garanties van Oorsprong hebben dus altijd te maken met CertiQ.

Organisatie

CertiQ is onderdeel van elektriciteitstransporteur TenneT TSO B.V. TenneT is door de minister van Economische Zaken gemandateerd Garanties van Oorsprong te verstrekken, als enige in Nederland. CertiQ voert deze wettelijke taken uit.

CertiQ is een belangrijk lid van de Association of Issuing Bodies (AIB), een internationaal samenwerkingsverband van Europese garantiebeheerinstanties. De AIB streeft naar standaardisering van certificatensystemen om de internationale handel in (duurzame) energie te faciliteren.

Website van CertiQ

Delen
Delen