GPX Energiebank

De online energiebank – transparant, betrouwbaar en groen

Privacyverklaring

Privacyverklaring GPX Energiebank

GPX Energiebank en de aan haar verbonden partijen, beschouwen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website als essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. GPX Energiebank houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is GPX Energiebank.

Verwerken van persoonsgegevens

GPX Energiebank verwerkt uw persoonsgegevens voor het opmaken van overeenkomsten, beoordelen van een aanvraag, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met GPX Energiebank. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verleend.

Gebruik van cookies

GPX Energiebank maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring voor u te verbeteren. Bijvoorbeeld, om in te kunnen loggen of om een product te kopen is het plaatsen van cookies noodzakelijk. We volgen alleen uw bezoek aan onze website, niet uw bezoek aan andere websites.

Links naar andere sites

Op de website van GPX Energiebank kunnen links naar websites van derden opgenomen zijn. GPX Energiebank heeft geen invloed op deze externe sites en accepteert daarom geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Uw bezoek aan deze externe sites valt dus onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Wijzigingen

GPX Energiebank behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Op de website van GPX Energiebank vindt u altijd de meest recente versie.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van GPX Energiebank, neem dan contact op met ons per e-mail (info@gpx.eu).

Delen
Delen