GPX Energiebank

De online energiebank – transparant, betrouwbaar en groen

Wat is groene stroom?

Wat is stroom?

Aan “Wat is groene stroom?” gaat een vraag vooraf, namelijk: “Wat is stroom?” Elektrische stroom kun je voorstellen als elektronen in een draad die van hoog (hoge spanning) naar laag (lage spanning) bewegen. Met die beweging kan stroom dingen in gang zetten: licht laten branden of een motor laten draaien, een computer laten werken.

Spanning maak je door elektronen in beweging te brengen. De manier waarop je dat doet, hoe je stroom opwekt, bepaalt of stroom groen is. Stroom kun je in principe op 2 manieren maken: door magneten langs koperdraden te laten bewegen in een generator, of door zonlicht op te vangen en om te zetten, zoals met zonnecellen.

Om een generator in beweging te zetten is warmte nodig. Die kun je opwekken met kolen, gas, olie of kernenergie. Maar die produceren CO2 of afval en straling wat we niet willen. Niet duurzaam dus. Het kan ook met wind of water. Dat is wel groen.

Wat is groene stroom?

Alle elektronen in elektriciteitsleidingen zijn het zelfde. Maar wat is groene stroom? Of stroom groen is wordt bepaald door de manier waarop je stroom opwekt, dus hoe de elektronen in beweging worden gebracht.

Om te bewijzen dat stroom groen is opgewekt krijgt deze bij het opwekken een bonnetje; dat heet Garantie van Oorsprong of GvO. Eigenlijk een beetje zoals een auto een kenteken heeft: zonder dat kun je hem niet gebruiken. Zonder GvO mag stroom niet groen genoemd worden, want dan is er geen bewijs. Als de stroom verbruikt is wordt de GvO vernietigd. Dat wordt bijgehouden door een onafhankelijke controlerende instelling. In Nederland is dat CertiQ.

Als je GvO’s koopt en de hoeveelheid stroom die daarbij hoort verbruikt, is jouw stroomverbruik groen. En voor de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt moet dus nieuwe groene stroom worden opgewekt voor de gebruikers die na jou komen.

Meer over groene stroom

Delen
Delen