GPX Energiebank

De online energiebank – transparant, betrouwbaar en groen

Zakelijk verbruik

Maatwerk

U wilt het energieverbruik van uw organisatie verduurzamen volgens wettelijk erkende regels. Graag doen wij u daartoe een concurrerend aanbod met zakelijke tarieven.

Voor elke organisatie en elke hoeveelheid Garanties van Oorsprong bieden wij maatwerk in:

  1. Aanbod en verbruik van Garanties van Oorsprong;
  2. Inzicht in de balans van de geselecteerde energieproductie versus uw energieverbuik.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het verbruik van Garanties van Oorsprong is een belangrijke manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een GvO voldoet aan:

  1. Criteria Duurzaam Inkopen Energie van RVO;
  2. Normen van de CO2 Prestatieladder;
  3. Stichting Milieukeur en Green Key.

Garanties van Oorsprong vergroenen uw energieverbruik

GPX Energiebank koppelt informatie, maar levert geen energie. Voor energie (stroom en gas) kunt U op de vertrouwde en bekende manier terecht bij een energieleverancier.

GPX Energiebank zorgt ervoor dat uw energieverbruik wordt vergroend en voldoet aan alle certificering en regulering.

Duurzaam en eerlijk

Wij vinden het belangrijk dat de producent van duurzame energie een eerlijke prijs krijgt voor zijn energieproductie. Wij vinden het belangrijk daarin volkomen transparant te zijn, zodat U kunt kiezen door wie en op welke locatie uw energie wordt geproduceerd.

De Garanties van Oorsprong die wij aanbieden geven nauwkeurige informatie over installatie, tijd en plaats. De GvO’s worden volgens afspraak geregistreerd bij de uitgevende instantie, in Nederland is dat CertiQ. Na uw aankoop zorgt GPX Energiebank ervoor dat Uw certificaten door CertiQ worden ingetrokken (‘gecanceld’).

Delen
Delen